Disclaimer

Door deze website te gebruiken, stemt u automatisch in met het volgende:

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. We spannen ons in om de informatie op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. AD DE GANS ASSURANTIËN aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de informatie op deze site.

De informatie en aanbevelingen op deze site kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving. AD DE GANS ASSURANTIËN spant zich in om deze site zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar we aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) onbeschikbaarheid.

Het auteursrecht op deze website berust bij AD DE GANS ASSURANTIËN of bij derden die met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na onze toestemming.